Biografia
Jan Bokszczanin (ur. 1974, Astrachań, Rosja), organista, pedagog, dr hab. prof. UMFC.


W 2000 roku ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha. W późniejszych latach był stypendystą doktoranckim w University of North Texas (USA), gdzie studiował pod kierunkiem
prof. Jesse E. Eschbacha.

W roku 2006 uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2013 roku stopień doktora habilitowanego.

Koncertuje w Polsce, większości krajów Europy, krajach Azji i USA.

Występował z recitalami organowymi w tak prestiżowych miejscach jak: Katedra Notre Dame de Paris, Katedra we Freibergu, University Chappell w Glasgow, Katedra Katolicka w Moskwie czy Meyerson Symphony Hall w Dallas (USA). W swoim dorobku posiada ponad 50 recitali organowych w salach filharmonicznych.


Współpracuje z wieloma renomowanymi zespołami kameralnymi, chórami i orkiestrami z Polski
i zagranicy.

Jan Bokszczanin nagrał ponad dwadzieścia płyt CD z muzyką organową dla wytwórni:
Pro Musicae Artis, DUX, Hi-Fi i Muzyka - ARMS Records, Zakłady Płytowe, Musica Sacra Edition oraz Acte Prealable,. Jedna z nich otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów – Niepokalanów 2000, a cztery inne były nominowane do nagrody „Fryderyki”.

Jan Bokszczanin współpracował z periodykiem „Liturgia Sacra” w charakterze redaktora dodatków nutowych. Pod jego redakcją w wydawnictwie „Polihymnia” Lublin ukazały się cztery zeszyty
z utworami Mariana Sawy (2007, 2008).

W 2012 roku nakładem wydawnictwa POLIHYMNIA ukazała się monografia – "Główne tendencje rosyjskiej i radzieckiej muzyki organowej".

Jan Bokszczanin prowadził odczyty podczas międzynarodowych konferencji m.in. w Moskwie, Dubnie (Rosja), Mińsku (Białoruś), Witebsku (Białoruś), Serrapetrone (Włochy) oraz w licznych polskich ośrodkach.

Corocznie jest jednym z wykładowców kursu mistrzowskiego organizowanego w wielu miastach prowincji Macerata (Włochy).

Jest także jurorem międzynarodowych konkursów organowych.

Bokszczanin jest prezesem Stowarzyszenia "ARS LIBERATA".

Wielu współczesnych kompozytorów pisało dla niego swoje utwory
m.in.: Marian Sawa, Adam Sławiński, Paweł Łukaszewski, Miłosz Bembinow,
Dariusz Przybylski, Weronika Ratusińska, Piotr Tabakiernik, Ignacy Zalewski oraz Paweł Wróbel.
Marian Sawa dedykował mu osiem z jedenastu skomponowanych dla niego utworów.

Jan Bokszczanin jest dyrektorem artystycznym Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej: Legionowskiego, Praskiego (katedra Warszawsko-Praska), Ursynowskiego, Lubaczowskiego oraz kilku innych cykli koncertowych.

Jan Bokszczanin pełni funkcję Profesora na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (filia Białystok), a także Prodziekana i pełnomocnika Rektora UMFC do spraw artystycznych i naukowych..