Projekty
powrót na listę
Stowarzyszenie ARS LIBERATA
 
STOWARZYSZENIE ARS LIBERATA

Numer KRS: 0000379126
NIP: 5361901253
REGON: 142858187
Numer konta: Millennium Bank 39 1160 2202 0000 0001 8367 8041

Zarząd:
Prezes - dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
Wiceprezes - Marcin Ogiński, producent filmowy
Sekretarz - Mirosław Szymański, dziennikarz

Stowarzyszenie „ARS LIBERATA” powstało w 2010 roku
z inicjatywy dr hab. Jana Bokszczania, profesora UMFC.
Informacje o prezesie ARS LIBERATA w zakładce "biografia".

Stowarzyszenie powstało w celu promowania Kultury i Sztuki
Narodowej w Polsce i za granicą.
Dlatego ARS LIBERATA organizuje lub współorganizuje
międzynarodowe festiwale w Warszawie (Praski Festiwal
Muzyki Kameralnej i Organowej - w Katedrze Warszawsko-Praskiej
- IX edycja, Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
- IV Edycja), w Legionowie (Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej - XII edycja, Festiwal Muzyki Kameralnej
i Organowej Powiatu Legionowskiego - II edycja),
Lubaczowie, a także innych miejscach Polski.

ARS LIBERATA ma bogate doświadczenie w pracy z wybitnymi
artystami z kraju i zagranicy. Podczas Festiwali organizowanych
przez założycieli Agencji artystycznej występowali takie gwiazdy
jak: Kevin Bowyer, Paolo Pandolfo, Jesse E. Eschbach,
Konstanty Andrzej Kulka, Alexey Schmitov, Daniel Zaretski,
Grażyna Auguścik, Robert Majewski, Tomasz Szukalski,
Johann Plietzsch, Tytus Wojnowicz, Piotr Pławner, Rafał Siwek,
Anna Lubańska, Izabela Kłosińska, Artur Ruciński, Janusz Strobel,
Andrzej Chorosiński i wielu innych wybitnych artystów.

Podczas festiwali i koncertów organizowanych przez ARS LIBERATę
wystąpiły tak renomowane zespoły kameralne, chóry i orkiestry jak:
Concerto Avenna, Camerata Vistula, Xerxes Springs,
Sekstet Wokalny JERYCHO, BORNUS CONSORT, a także chóry:
MUSICA SACRA, Męski Chór Muzyki Cerkiewnej Księdza Szurbaka,
Warszawski Chór Chłopięcy i Męski i wiele innych artystów.

ARS LIBERATA współorganizuje także międzynarodowe konferencje,
które odbywają się białostockiej filii UMFC.

ARS LIBERATA zajmuje się także wydawnictwem płyt CD.
Katalog obejmuje już 12 pozycji. Oprócz nagrań wybitnych wirtuozów,
Stowarzyszenie promuje także młodych artystów. Bardzo ważną
działalnością Stowarzyszenia jest promocja kultury polskiej na Świecie.

W skład Stowarzyszenie wchodzą głównie wykładowcy wyższych uczelni
muzycznych, wybitni artyści muzycy i plastycy oraz ludzie bezpośrednio
związani ze sztuką.


Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie szeroko pojętej sztuki oraz kultywowanie
dziedzictwa narodowego;
2. promocja twórców, ze szczególnym uwzględnieniem polskich
przedstawicieli młodego pokolenia;
3. promocja kultury i sztuki narodowej w kraju i za granicą;
4. działalność edukacyjna w wyżej wymienionym zakresie;
5. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie różnego typu wydarzeń artystycznych,
w tym: festiwali, koncertów, konferencji, konkursów, kursów,
seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wykładów, wystaw;
2. działalność wydawniczą: wydawanie publikacji, książek,
czasopism, nut, nagrań i wydań w formie płyt CD i DVD;
3. uczestniczenie w kulturze ogólnoświatowej przez
nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji,
ułatwianie dostępu do kultury i sztuki polskiej zainteresowanym
osobom lub instytucjom za granicą, uczestniczenie Stowarzyszenia
w działalności organizacji międzynarodowych, mających podobne
cele statutowe;
4. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi,
sektorem gospodarczym oraz środkami społecznego przekazu;

Członkami założycielami są:
- Irena Bieńkowska
- Mirosław Szymański
- Michał Siciarek
- Anna Poppek
- Maciej Stryjecki
- Anna Iwanicka
- Andrzej Bochacz
- Tadeusz Maciejewski
- Krzysztof Pierzgalski
- Patryk Bernatowski
- Michał Lamża
- Antoni Grzymała
- Szymon Januszkiewicz
- Mariusz Wrona
- Rafał Siwek
- Jan Bokszczanin


Zarząd:
- Jan Bokszczanin
- Marcin Ogiński
- Mirosław Szymański


Komisja rewizyjna:
- Michał Siciarek
- Rafał Siwek
- Michał Lamża