Publikacje powrót na listê
Marian Sawa "Verbum caro" - cztery utwory chóralne
 

Marian Sawa - "Verbum caro" - cztery utwory chóralne

Wydawnictwo - POLIHYMNIA Lublin
Data wydania- 2010
Liczba stron- 48
Oprawa- zeszytowa
Format - A4

Redakcja muzyczna i przygotowanie
materia³ów: Jan Bokszczanin

SPIS TRE¦CI:

1. "Tryptyk Maryjny"
I Hymn Maria Mater gratiae
II Antyfona Sub tuum presidium
III Responsorium Virgo parens Christi

2. "Stabat Mater" na dwa soprany, alt, chór mieszany,
chór ¿eñski, fortepian i organy

3. Surrexit Christus Hodie... Alleluja! na bas i chór mieszany

4. Missa Brevis (Verbum caro) na chór mieszany i organy