Publikacje powrót na listę
MUSICA SACRA NOVA nr 5 - Studia nad twórczością Mariana Sawy
 
Jan Bokszczanin - "Technika cantus prius factus w utworach organowych Mariana Sawy", 2011, str. 79-116