Publikacje powrót na listę
Marian Sawa in memoriam (wspomnienia, rozmowy, refleksje)
 
Jan Bokszczanin "Z Marianem Sawą łączyła mnie głęboka przyjaźń", str. 69-73