Publikacje powrót na listę
Technika cantus prius factus w muzyce organowej Mariana Sawy - praca doktorska
 

"Technika cantus prius factus w muzyce organowej Mariana Sawy na przykładzie wybranych kompozycji" - praca doktorska

Łódź, 2006
Spis treści:

I. Wprowadzenie. Marian Sawa – kompozytor, organista, dydaktyk

II. Stan badań i metody badawcze zastosowane w pracy

III. Technika cantus prius factus w twórczości kompozytorów europejskich.Zarys zagadnienia.

IV. Zagadnienia techniki kompozytorskiej
1. Zagadnienie formy
2. Zagadnienia tonalno-harmoniczne
3. Technika cantus prius factus w twórczości organowej Mariana Sawy
3.1 Kompozycje osnute na materiale gregoriańskim (Dies Irae I,
Sekwens, Hymnus in honorem Sancti Petri et Pauli)
3.2 Kompozycje osnute na materiale paraliturgicznym (Improperia)
3.3 Kompozycje osnute na materiale świeckim
(Burlesca /Spotkanie z Kalinką/ na organy solo, Fantazja Nordycka)
3.4 Kompozycje osnute na materiale zapożyczonym z twórczości
innych autorów (B-A-C-H)
3.5 Kompozycje powstałe w oparciu o kilka melodii zapożyczonych
(Improperia, Hymnus in honorem Sancti Petri et Pauli,
Sekwens, B-A-C-H)
4. Zagadnienia wykonawcze
4.1 Zapis nutowy
4.2 Kwestia zapisu rytmicznego
4.3 Tempo
4.4 Użycie szafy ekspresyjnej
4.5 Wskazówki dotyczące registracji

V. Stosunek do tradycji
1. Technika cantus prius factus jako jeden z przejawów neoklasycyzmu
w twórczości Mariana Sawy
2. Źródła i znaczenie techniki cantus prius factus w twórczości Mariana Sawy

VI. Komentarz do edycji nutowej

VII. Dodatek nutowy
Dies Irae I
Sekwens
Hymnus in honorem Sancti Petri et Pauli
Improperia
Burlesca /Spotkanie z Kalinką/
Fantazja Nordycka
B-A-C-H

VIII. Wykaz twórczości Mariana Sawy

IX. Bibliografia

X. Opis załączonej płyty kompaktowej